Netigates kunder använder plattformen med målet att analysera och mäta resultat, för att sedan agera utifrån det. En av de största utmaningarna inom undersökningsplattformen var dock att användarna inte fick några djupare undersökningsinsikter eller några verktyg för hur undersökningsresultatet skulle tolkas.

Målet med “Quick analysis” var att på ett snabbt och enkelt sätt förse användaren med de viktigaste insikterna för vad de gör bra och vad de bör prioritera för att förbättra.

Projektets omfattning

 

  • Konkurrentanalys
  • Behovsanalys (intervjuer & kundcase – personas)
  • Brainstorming,  whiteboard- och pappersskisser
  • Wireframes, test och intervjuer med stakeholders
  • Prototyping & test
  • Definiera krav och ärendespecifikation i Jira för utveckling

Idégenerering & whiteboardskisser (BILD)
Första utkast

Question ranking