Handläggningsstöd till Polismyndigheten & Migrationsverket

 

Fonden för inre säkerhet 2021-2027 (Polismyndigheten)

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik 2021-2027 (Polismyndigheten)

Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden 2021–2027 (Migrationsverket)