Rapportering & utbetalning av EU finansierade medel

För de som driver EU-finansierade projekt
För handläggning och ekonomigranskning av inkomna utbetalningsansökningar

Digitalisering av bilagor
Formulär: Lägesrapportering
Förenklad redovisning för personalkostnader