Netigate är en ledande europeisk leverantör av molnbaserade tjänster för onlineundersökningar. Plattformen används av över 16 000 användare, både små organisationer och stora globala företag i alla branscher, inklusive många ledande företag runt om i världen som Electrolux, Ericsson, Vodafone och E.ON.

Jag började som UX-konsult på Netigate och senare anställdes jag som företagets UX Lead. Här är en kort historia om redesign och implementering av den nya plattformen.

Definiera primära mål – Effektkartläggning

Första steget med att förstå kärnverksamheten, användarna av plattformen och effektmålen för de kommande månaderna var att skapa en effektkarta, baserad på intervjuer med intressenter.

 • Varför? Mål?
 • Sälj och paketering (kontolicenser etc)
 • Affärslösningar – Aktörer och målgrupper
 • “Vad?” – Definiera de vanligaste användarna, deras syfte att använda plattformen och hypoteser hur vi ska sträva efter att uppfylla deras mål.
 • Konkurrenter och marknadsvärde – var “vill” Netigate befinna sig kopplat till prismodeller etc?

Wireframes/prototyper med post-ist för att lämna feedback

Empathize, Research & Wireframing

 • Konkurrensanalys
 • Interna intervjuer med alla avdelningar; försäljning, marknadsföring, kundsupport, analyskonsulter, affärsutveckling etc.
 • Skisser & wireframing

Test och finetuning av prototyper

Jag genomförde användbarhetstester med kunder baserat på klickbara prototyper (InVision)

Prototyperna förfinades och uppdaterades baserat på de observationer och feedback och nya behov som samlades in.

<– Här ser du en något spartansk test-inredningshörna då Netigate var alldeles nyinflyttad på kontoret på Drottninggatan i Stockholm. Med gofika till kunden, såklart!

Slutgiltig design, kravspecifikation och implementation

Resultat

 • Mer intuitivt och modernare gränssnitt
 • Vägledning och “empty state design” i onboardingen för att komma igång som ny användare
 • Kontinuerlig och förbättrad feedback
 • “Gränssnitts-rensning” med de mest väsentliga och använda funktionerna

Klustring av feedback

Intern BETA

I betatest-fasen samlade jag feedback både från användbarhetstester samt direktfeedback via en feedback-widget (Hotjar) i plattformen.

Den fysiska anslagstavlan (bilden nedan) skapades för att segmentera feedbacken och skapa en tydligare förståelse för de viktigaste fokusområdena att jobba vidare med.

Det var också ett utmärkt sätt att kommunicera kring vikten av feedback, att varje åsikt är viktig för att skapa ett större engagemang internt.

Ur ett nyhetsbrev som gick ut till Netigates 16 000 kunder

Extern BETA

Delaktig i sälj- och marknadsmaterial och för att “ragga” kunder som var intresserade av att testa den nya BETA-versionen, bland annat genom att skicka text och bild till marknadsavdelningen att använda i nyhetsbrev etc.

Feedback-kanaler för insamling av kvalitativ och kvantitativ data

 • Usability testing sessioner
 • Feedback-widget (knapp) inne i plattformen
 • Fråga vid switch till “gamla” versionen
 • Undersökning som skickades ut 1-2 månader efter att en kund fått tillgång till beta-versionen