Handlingsplansmodul

 

BAKGRUND

Netigates kunder använder plattformen med målet att analysera och mäta resultat, för att sedan agera utifrån det. En av de största utmaningarna inom undersökningsplattformen har varit att användarna inte vetat hur undersökningsresultatet skulle tolkas (se avsnitt “quick analysis”)

Målet med en ny handlingsplansmodul i Netigate var att ge användarna möjligheten att agera på det resultat som framkommit och utifrån det skapa en handlingsplan.

OMFATTNING

 

  • Inledande research & konkurrentanalys –
   (Mestadels utfört av företagets Business developer manager trainee med stöttning av mig för ett UX- och grundläggande tekniskt perspektiv)
  • Wireframes & intervju med PS/IC

Vad som snabbt framkom under research-fasen i projektet var att det fanns ett stort behov för att Netigateanvändare ska kunna skicka ut handlingsplaner till exempelvis chefer inom organisationen, så att de själva kan skapa sina egna handlingsplaner inom respektive team som sedan kan följas upp av en administratör (till exempel HR eller Chefer på övergripande nivå).

Det innebar att jag här i ett tidigt stadie inkluderade utvecklarna för att diskutera möjligheter för lagring av handlingsplaner i en delad rapport-länk vs. inloggning med färre rättigheter.

 

<! –– Projektet pausades tillfälligt pga för stor omfattning… –– >

Projektet upptas efter ca 8 månader – med fokus på att skapa en så enkel variant som möjligt – “the feather light action planning”

 

  • Research – Checka vilka komponenter som kan “återanvändas” alternative enkelt implementeras…
  • Intervjuer främst med PS/IC för att förstå hur handlingsplaner skapas
  • Research och del av material och workshops
  • Prototyp
  • Test & finetuning av prototyp & copywriting etc
  • Ärendespecifikationer & storys i Jira