Mentalpiloterna är en Malmö-baserad ideell förening som startades 2017.

Deras mål är att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars mentala hälsa.

Jag fick i uppdrag att designa tryckmaterial för att marknadsföra deras projekt