Instruktionsvideos Netigate

Jag spelade instruktionsvideos för enkätverktyget Netigate, hur olika delar av e-tjänsten fungerar samt redigerade.

 

Svenska:
All video tutorials – Netigate

 

Engelska:
All video tutorials – Netigate