Produktutveckling och redesign av Min marina som är ett administrationssystem av båtplatser för marinor, hamnar och båtklubbar.

Här medverkade i produktutvecklingen av administrationssytemet där jag deltog i user research för att analysera och specificera funktioner för framtida utveckling.

Utifrån detta skapade jag även wireframes och prototyp.

Systemet hanterar import av befintliga kunder, köer, ansökningar, kontraktsskrivning, avtal, platsadministration, ekonomiunderlag till ekonomifunktion, avslut, lagring samt kommunikation till samtliga hyresgäster via mail och sms.

Länk till prototyp:

Min marina prototyp InVision

PROCESS

 

  • Test av systemet och specificera uppenbara användbarhetsproblem & copywriting
  • Konkurrentanalys och marknadsvärde för produkten
  • User stories
  • User research
  • Utveckling av grafisk profil
  • Prototyp
  • Roadmap för kommande utveckling