Uppdrag från en digitalbyrå som omfattade att ta fram proof of concept (POC) på en applikation som syftar till att främja energibesparande åtgärder.

Kravställningen löd som följande;

Appen ska tas fram i spelformat och rikta sig till barn och ungdomar och främst användas i skolmiljö.

Stegen för detta innefattade identifikation, konceptutveckling, marknadsvärde och paketering av POC i wireframes, dokumentation, design och prototyp.

Temat för designprojektet var energibesparande åtgärder, och att skapa en digital artefakt med syftet att främja smart energiförbrukning.

Målgruppen för designen är barn i årskurs 1-3. Syftet var att använda gamification för att göra lärandet om hållbarhet roligt och lärorikt.

Designen är anpassad för ipad i skolmiljö.

Designprocessen utgick från Google Ventures designsprint,  från idégenerering till proof of concept (klickbar prototyp) i följande sprintar;

 

  • Identifikation
  • Research/Omvärldsbevakning
  • Behovsanalys
  • Idégenerering
  • Skisser
  • Illustration, Design och prototyp

 

”Mapping the problem” – Effektkartläggning med det långsiktiga målet till höger, aktörer till vänster samt hur de hänger ihop.

Exempel på brister och nyckelpunkter som identifierades efter intervjuer & observationer:

 

  • Eleverna känner brist på personligt ansvar, speciellt inför miljöfrågor
  • EPA-metoden, enskilt, par alla.
  • Viktigt att få föräldrar engagerade

 

“Det är viktigt att jobba på ett varierande arbetssätt, då når man alla elever. Enskilt, lärpar och tillsammans. Den metoden heter EPA. Diskutera i små grupper samt redovisa muntligt/ PowerPoint. Det flerstämmiga klassrummet (Olga Dysthe)”    – klasslärare årskurs 1-6

Det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i sitt barns skolgång. Det är viktigt med 3 parts samarbete – elev, föräldrar och lärare.   – klasslärare årskurs 1-6

IDEGENERERING & SKISSER

WIREFRAMES

Se prototypen här (InVision):

Energikampen prototyp –>